Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Krotoszynie


nr rachunku bankowego:
92 1090 1157 0000 0001 1429 1010



nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL92 1090 1157 0000 0001 1429 1010